piektdiena, 2010. gada 26. februāris

4ATA. Tiesiska valsts sajūtu līmenī

Jāsaka, es īpaši neieskatos forumos un komentāros par 4ATA atklājumiem. Es domāju, ka zinu, ko tur raksta. Rīgas Satiksmes, Rīgas Siltums un FKTK algu sarakstus esmu apskatījies gan.

Pārsteidz? Protams, nē. Kaut ko līdzīgu varēja nojaust. Nu nevar tā būt taču, ka tarifi nepārtraukti aug, bet nekas nemainās? Kas ir modernizēts, uzlabots, optimizēts? Skaidrs, ka ja nekas vai kaut kas minimāli, tad to augošo ieņēmumu mērķis bija uzlabot algu vadībai, vai ne? Bet par ko šie cilvēki saņem piecus, sešus, septiņus tūkstošus mēnesī, ja modernizācijas nebija nekādas vai uzlabojumi pakalpojumu sniegšanā bija minimāli vai ieguldījumam neadekvāti? Kas vēl dziļāk iedzen pesimismā, nekā ļoti, ļoti labi atalgots neprofesionālisms?

Kāda ir algu sarakstu publiskošanas morāle?

Pirmkārt, zūd neaizskaramības sajūta tiem, kas saņem treknu monopoluzņēmuma top-manager algu. Zūd nesodāmības un ekskluzivitātes sajūta lieliem lēmējiem. Ne visiem un ne uzreiz, bet tas jau solis tuvāk „vienam likumam visiem”, jeb tiesiskai valstij. Vismaz sajūtu līmenī.

Otrkārt, sabiedrība arvien labāk apzinās likumsakarību — kur ir noklusēts, tur gan izšķērdība, gan neefektivitāte, gan neprofesionālisms. Tur patiesībā tikpat labi var būt arī noziegums. Atklātība ir demokrātiska vērtība, solis tālāk no autoritārās apziņas.

Treškārt, šī publiskošana skubina arī lēno pilsoniskas sabiedrības stiprināšanos, dodot jaunu signālu, ka pilsoniska sabiedrība, kuru 4ATA, šķiet, pārstāv, var ietekmēt procesus valstī.

Galu galā vara nevar jau sēdēt izliekoties neko nezinām. Pati par sevi publiskošana ir atrakcija, ekstravanca, ja paliek bez sekām. Bet Rīgas mērs kaut kā jau noreaģējis, iekšlietu ministre kaut ko pateikusi. Būtībā šī publiskošana ir tests Latvijas demokrātijai. Un tā ir vēl viena, ceturtā, morāle.

Un ja šī morāle ir, kā tad būs ar datu iegūšanas metodi, vai to var uzskatīt par amorālu? Domāju, ka nevar.

Arī iestāžu un uzņēmumu izvēle, šķiet, apstiprina šo pašu domu. Par upuriem tiek izvēlētas iestādes, kas „apēd” nodokļus un tarifus savam galarezultātam neadekvātā daudzumā, un uzņēmumi, kam ir pilnīgs vai nedaudz atšķaidīts monopols tirgū.

Kas nākamais? Latvenergo? Lattelecom? airBaltic? Latvijas Gāze? Latvijas Dzelzceļš? Satiksmes Ministrija? Rīgas Ūdens? Namu pārvaldes? Rīgas Dome? Ventspils Dome? Ostas? Lidosta?

otrdiena, 2010. gada 23. februāris

Slikta Latvija?

Publicēts Diena.lv 2010. gada 23. februārī

Situācija Latvijas konkurētspēju pasaulē ir nepieņemama. Arī tādēļ, ka Latvijai ir zemāka vieta WEF Konkurētspējas indeksā par Kazachstānu, jo runa ir pa reputāciju. Ir jārīkojas, pirmkārt, sevis dēļ.

Tātad Latvija atrodas 68. vietā indeksā. Paanalizēsim.

Par pētījumu

Kas jāzina pirms nododamies paššaustīšanai: 5 attīstības klases, 12 konkurētspējas "balsti" (pillars of competitiveness) un 15 lielākie šķēršļi uzņēmējdarbībai.

- 133 valstis pētījumā ir sadalītas 5 klasēs: (1) zemākā attīstības klase — factor driven — ja attīstība ir atkarīga tikai no nekvalificēta darbaspēka un dabas resursu pieejamības; (2) pāreja uz vidējo klasi; (3) vidējās attīstības klase — efficiency driven — ja attīstība ir atkarīga no ražošanas procesa efektivitātes un gala produkta kvalitātes; (4) pāreja uz augsto klasi; (5) augstās attīstības klase — innovation driven — ja uzņēmumi vairs nespēj konkurēt, neattīstot inovatīvus risinājumus.

- Latvija ir 4. klasē kopā ar 13 citām valstīm, t.s. vēl 6 postkomunisma valstīm, iesk. Lietuvu un Krieviju.

- Igaunija kopā ar trim postkomunisma valstīm, visu veco EU un vēl 18 valstīm ir 5. klasē.

- Vēl 8 postkomunisma valstis ir 3. klasē.

- Kazahstāna kopā ar Azerbaidžānu, Gruziju un vēl 15 valstīm ir 2. klasē.

- 1. klase, cerams, neprasa īpašus komentārus. Atzīmēšu tikai ka Burkina Faso ir šajā klasē.

- Pētījums nosaka katras valsts konkurētspēju, izvērtējot 12 sektorus, jeb "balstus": (1) institūti (likumdošana, pārvalde), (2) infrastruktūra, (3) makroekonomiskā stabilitāte (valsts finanses, inflācija utml.), (4) veselība un pamatizglītība, (5) augstākā izglītība un kvalifikācijas celšana, (6) preču tirgus efektivitāte, (7) darba tirgus efektivitāte, (8) finanšu tirgus briedums (t.s. finanšu tirgus aktieru spēja novirzīt pieejamos līdzekļus efektīvākajiem — no ekonomikas attīstības viedokļa — mērķiem), (9) gatavība lietot technoloģijas labākam ražīgumam, (10) tirgus lielums, (11) uzņēmējdarbības briedums (uzņēmumu darbības un stratēģiju kvalitāte, nozaru tīkli, sadarbība utml.), (12) inovācijas.

- Par šķēršļiem uzņēmējdarbībai tika apjautāti paši uzņēmēji, kuriem bija jāizvēlas 5 faktori no 15 piedāvātiem. Pētījumā šķēršļi tiek izvērtēti procentos, salīdzinot faktorus tikai savā starpā katrā valstī. Līdz ar to valstu salīdzinošā analīze šajā gadījumā ir ierobežota.

Un tagad par Latviju

Indekss skaidri parāda Latvijas problēmas:

Latvijas konkurētspējai ir lejupslīdoša tendence: no 4.4 (max. 7) 2007. gadā līdz 4.3 pērn un 4.1 tagad. Krasāks indeksa kritums salīdzinājumā ar pagājušā gada līmeni visā pasaulē bija Burundi, Mongolijā un Dienvidkorejā.

Savā klasē Latvija atrodas daudz zemāk par savas klases vidējo rādītāju makroekonomiskajā stabilitātē un tirgus lielumā (laikam pats netaisnīgākais no "balstiem"). Zemāk: inovācijās, uzņēmējdarbības briedumā, infrastruktūrā, technoloģiskajā gatavībā. Latvijas rādītāji ir labāki par savas klases vidējiem augstākajā izglītībā un darba tirgus efektivitātē.

Par lielākajiem šķēršļiem Latvijā apjautātie uzņēmēji nosauca valsts birokrātijas neefektivitāti, finansēšanas nepieejamību un nodokļu administrēšanu. Tātad valsts pārvalde, bankas un VID. Visas trīs problēmas ir ļoti līdzīgā līmenī.

Par vidēji smagiem šķēršļiem uzskatāmas nodokļu likmes, valsts politikas nestabilitāte, inflācija, valdības (politiskā) nestabilitāte un korupcija.

Salīdzinājumam (salīdzināt var tikai daļēji) Lietuvā par pašu lielāko šķērsli uzņēmēji uzskata finansēšanas nepieejamību. Tai seko nodokļu likmes, birokrātija un nodokļu administrēšana. Tāpat kā Latvijā, lielākie šķēršļi Lietuvas uzņēmējdarbībai ir ļoti līdzīgi pēc svara.

Kam nav laika Latvijas uzņēmējam un kam ir laiks Igaunijas uzņēmējam

Igaunijā starp šķēršļiem ir viens neapstrīdams līderis, finansēšanas nepieejamība. Nākamais ir jau uz pusi vieglāks. Tas nozīmē tikai to, ka vairākumam Igaunijas uzņēmēju "atliek" cīnīties "tikai" ar finanšu krīzes vairāk vai mazāk objektīvajām sekām. Skaidrs, ka igauņu uzņēmēji sūdzas arī par birokrātiju, nodokļiem un par nedaudz par korupciju — daudz, daudz mazāk nekā latvieši (un lietuvieši) —, taču šīm problēmām igauņu biznesmenim jāpatērē būtiski mazāk laika un enerģijas.

Savukārt latviešu biznesmenim no savām 24 stundām diennaktī ir jāatrod laiks ne tikai savam biznesam, bet arī lai pacīnītos ar valsts birokrātiju un VIDu. Pats amizantākais šeit ir tas, ka valsts birokrātijai un VIDam uzņēmējs ir jāapkalpo, jāatbalsta un jāpalīdz.

Vēl ir interesanti, ka otrs lielākais šķērslis igauņu biznesmenim ir neatbilstoši izglītots darbaspēks. Vismaz nav saistīts ar valsts pārvaldes neprofesionālismu. Bet ir drīzāk saistīts tieši ar savas klases galvassāpēm — kā efektivizēt procesus uzņēmumā, tai skaitā ar kvalificētāku personālu. Latvijā tā, kā reize, nav problēma. Un skaidrs, ka ne jau tāpēc, ka ar darbaspēka kvalifikāciju te viss ir kārtībā.

Jātiek galā ar valsts neprofesionālismu


Vienkārši šīs problēmas risināšanai, inovācijām, mūsdienīgāku technoloģiju lietošanai, pat savām attīstības stratēģijām Latvijas uzņēmējam vēl joprojām daudz mazāk laika nekā igaunim. Vienkārši latviešu uzņēmējam ne tikai ir jāuzņemas biznesa risks un jāpārvalda savs uzņēmums, viņam vēl ir jātiek galā ar valsts neprofesionālismu. Cik gadus par to kliedz un čukst? Kādus 20?

Vai tas gadījumā nebūtu saistīts arī ar uzticību valstij — mūsu mūžīgo neuzticības problēmu? Ar to pašu politisko lēmumu zemo kvalitāti, tās pašas Tautas Partijas, ZZS, LPP koalīciju lēmumu kvalitāti, TP, ZZS, LPP draņķīgo kvalitāti, šīs elites absolūto nelietojamību, kura mums sagādāja daudz jautrāku krīzi, nekā tai vajadzētu būt?

Vai tā nebūtu atbilde uz jautājumu, kāpēc Igaunija attīstās daudz veiksmīgāk, kāpēc Latvija arvien vairāk atpaliek no Igaunijas visos reitingos un kāpēc Latvijai panākt augstajā attīstības klasē esošo inovatīvo Igauniju kļūst ar katru gadu mazāk un mazāk reāli?

Ko pētījums uzskata par Latvijas vājākajām vietām (competitive disadvantages)?

No 110 faktoriem tikai 32 stiprina Latvijas konkurētspēju. Igaunijai tādu ir 56. Lietuvai 42.

No pārējiem 88 faktoriem — kas pieejami pētījumā internetā bez maksas — es gribētu atzīmēt tikai dažus no tiem, kur Latvijas reitings ir, tā teikt, "Āfrikas līmenī":

- Sabiedrības uzticība politiķiem: Latvija - 102, Igaunija - 51, Lietuva - 95

- Tiesas neatkarība 72 22 71

- Savējo atbalsts valsts ierēdņu lēmumos (favouritism) 97 39 70

- Valdības tēriņu izšķērdīgums 105 56 117

- Likuma normas strīdu gadījumos 97 40 76

- Politisko lēmumu pieņemšanas caurskatāmība 78 17 61

- Policijas pakalpojumu kvalitāte 72 29 64

- Ētikas normu ievērošana uzņēmumos 79 32 60

- Ceļu kvalitāte 85 49 26

- Lauksaimniecības politikas izmaksas 112 25 81

- Kredītu pieejamība 100 36 73

- Banku uzticamība 115 34 63

- Ārvalstu investīcijas technoloģijās 93 29 82

- Uzņēmumu investīcijas R&D 95 44 52

- Modernās technoloģijas valsts iepirkumos 102 36 100

(Atvainojos, mēģināju to visu likt tabulā, bet iznāca mess. Arī šajā jaukajā publicēšanas rīkā ne viss darbojas kā gribētos.)

Es īsti neaptveru,

ko tādu vajadzēja izdarīt ar sevi, ar valsti, ar sabiedrību, ar ekonomiku, lai atpaliktu tik neticami tālu. Kas bija tas noziedznieks? Cik tādu noziedznieku ir bijis Latvijas valdībā, Saeimā? Un par ko mēs esam balsojuši visus šos gadus?

Es gribētu zināt,

vai valdībai ir analītiķi, kas pēta šo publikāciju (bezmaksas pieejamu internetā). Tāpat es labprāt uzzinātu, ko par šo ainu domā mūsu varonīgā "Vienotība" ar lietišķo un daiļrunīgo Solvitu Ā. priekšgalā. Vai "Vienotība" tagad nenobīsies no tā, ka politikā jāuzņemas saistības un jādara darbs? Latvijas gadījuma sevišķi smags, nepanesams darbs.

Jā, Solvit, mums tagad vairāk nekā jebkad vajadzīgi kvalitatīvi politiķi. Vai Jūsu "Vienotība" kaut ko tādu var piedāvāt?

pirmdiena, 2010. gada 15. februāris

9. maijs. Debilizācijas novītušie ziedi

Jau vairākus gadus Putina režīms sevi pozicionē kā nacisma uzvarētāju mantinieku, personificējot uzvaru ar Staļinu. Praktiski mūsu klātbūtnē tika radīts noturīgs mīts - paņēma izdevīgu un spilgtu vēstures faktu un novienkāršoja to līdz lozungam. Šī slavas pārmantotības ideja ir nācijas konsolidēšanas klasika. Jautājums nav par vēlmi konsolidēt. Liels jautājums ir par mīta ingredientiem.

Vai Krievija ir jauna nācija? Jā un nē. Nē, skaidrs, kāpēc - kas tur jauns ar tūkstošgadu valstiskuma pieredzi? Jā, tāpēc ka tūkstošgadu pieredze un, galvenais, tradīcijas, intelekts, tika noraidīts, izsvītrots no nācijas atmiņas, iznīdēts gēnu līmenī. Nācija „atceras” tikai to, kas ir skolas vēstures grāmatās - PSRS un protams uzvaru Lielajā tēvijas karā.

Jeļcins gribēja sameklēt jaunu nācijas ideju, ilgi domāja, eksperimentēja ar jaunām tradīcijām. Ilgi, jo nācijas atmiņa pēc 70 gadu amnēzijas uz pēcspīdzināšanas sindroma fona jāārstē ilgi.

Putina režīmam tas galīgi neder. Nav ko lauzt galvu par visādām jaunām nacionālām idejām, paņemam šito un taisām augšā pirmās šķiras svinības un štrunts ar jeļciniskajām „neatkarības dienām”, nacionālām vienotībām un pārējām konstitūcijām. Vajag ātri sevi leģitimizēt nācijas priekšā, lai masām nebūtu iemeslu apšaubīt kliķes leģitimitāti uzreiz pēc pirmās glāzes.

Štrunts arī ar morāli: Staļina „ģēnijs” tikai vairoja upurus, svieda dzīvības uz ambrazūrām, apbedīja katru bojā gājušo ienaidnieku zem vismaz trim savu pilsoņu dzīvībām. Nācijas suicidālā nepiekāpība agresoram tika izmantota kā ierocis gan pret pašu nāciju, gan pret daudzām citām nācijām.

Štrunts ar veselo saprātu! jūsmo teleskatītāju nācija. Pofig ka Staļins bija megaslepkava, čekatilo pie valsts stūres, kas izvaroja nāciju, izknābāja tai ne tikai aknas, bet arī smadzenes. Super, taisām parādi, urrā 9. maijs, juhū sit čurkas, Stalin-live, Putin-foreva.

Plus trūdošā „varas vertikāle”, bet patiesībā varas fragmentācija un kosmiska korupcija, Jeļcina izveidoto vārgo demokrātijas institūtu iznīdēšana, absolūtā ekonomikas un valsts budžeta atkarība no dabas resursu eksporta, izolācija un agresija ārpolitikā, saspīlētas attiecības ar visiem kaimiņiem (izņemot Somiju, jo tā ar vienīgā patiesi Rietumu demokrātijas valsts uz Krievijas robežām).

Iznāk, ka 9. maijs, jeb kara beigu diena, nav tik daudz uzvaras diena, cik tā ir nācijas katastrofas diena, tā ir Upuru diena, kad piemērotāk būtu atcerēties tos 30 miljonus bojā gājušos PSRS pusē vai 70 miljonus karā kopumā, izvērtēt uzvaras cenu un sekas. Jā, uz tādu piemiņas dienu vajadzētu aizbraukt Latvijas valsts prezidentam, lai sērotu kopā.

Iznāk, ka Putina 9. maijs ir uzvara pār morāli, uzvara pār veselo saprātu, zombēšanas un debilizācijas uzvara. 1945. gada sabiedroto uzvara pār nacismu bija antifašistu triumfs. Putina neostaļinisms un antifašisms ir pretējās ideoloģijas.

Vai Latvijas valsts prezidentam jābrauc, lai piedalītos varu uzurpējušās kliķes leģitimācijas balagānā? Domāju, ka nav.

Bet uzvara pār morāli un veselo saprātu nekad nav ilgstoša. Krievija briest pārmaiņām. Jūs dzirdat, stikla kupola cēlāji virs Doma laukuma? Varbūt nevajadzēs tā līst vai no ādas ārā, jo Maskavas sultāns miljardieris varbūt nemaz neatbrauks.

Vai jūs zināt, ka

Krieviju vairs neaicina piedalīties G7 tikšanās? Skat. šeit http://en.rian.ru/russia/20100204/157773117.html

Politiskās manifestācijas Krievijā kļūst arvien masveidīgākas? Kaļiņingradā 31. janvārī demonstrācijā ar prasībām atkāpties Putinam un vietējam gubernatoram piedalījās vismaz 10 000 cilvēku. 13. februārī 2000 piedalījās mītiņā Irkutskā un 1000 Samārā.

2009. gadā pēc Krievijas IeM datiem Krievijā notika vismaz 2500 politisku manifestāciju, kurās piedalījās 5,5 milj. cilvēku. Skat. šeit http://lenta.ru/news/2010/02/12/ready/

21. janvārī plkst. 2 naktī 20 grādu salā pēc Maskavas mēra Lužkova rīkojuma OMON izlika vairāku desmitu privātmāju iedzīvotājus, bet buldozeri sagrāva viņu mājas ciematā "Rečņik". Trīs cilvēki ievietoti slimnīcā ar lauztām ribām un sasitumiem. Izlikti tika arī kara veterāni. Skat. šeit http://lenta.ru/news/2010/02/04/letter/

2009. gadā Krievijas opozīcijas līderis Boriss Nemcovs izplatīja grāmatu, kur apkopo faktus par Maskavas mēra personīgo iesaistīšanos īpaši liela mēroga korupcijā. Novembrī Maskavas tiesā, apmierinot Lužkova prasību pret Nemcovu tikai daļēji, netieši apstiprināja, ka Nemcovam ir taisnība. Skat. arī šeit http://www.diena.lv/lat/politics/arzemes/luzkovs-varetu-zaudet-mera-kreslu

Pēdējā laikā arvien plašāku rezonansi iegūst miliču vardarbība pret iedzīvotājiem. 2009. gada aprīlī milicijas majors Jevsjukovs sarīkoja apšaudi Maskavas lielveikalā, nogalinot trīs cilvēkus un sešus ievainojot. Tika ziņots par kādu citu majoru, kas regulāri izvaroja pusaudžus Sanktpēterburgas metro. Janvārī atskurbtuvē Tomskā milicis nogalināja vietējo žurnālistu, šaujot viņam ar pistoli taisnajā zarnā. Publiskotie fakti par vardarbību kā miliču ikdienas normu lika Krievijas iekšlietu ministru Nurgaļijevu novembrī atzīt savu bezspēcību un „atļaut” miliču upuriem aizstāvoties sist pretim. Putina partijas „Jedinaja Rossija” deputāts advokāts Makarovs ierosināja likvidēt IeM. Līdzīgas domas nesen iekļautas Kremlim tuvā Modernās attīstības institūta INSOR publikācijā par Krievijas nākotnes perspektīvām.

Skat. vairāk par miliču totālo degradāciju šeit http://lenta.ru/articles/2009/12/30/finalmilitia/

Šķiet, Krievija nobriest pārmaiņām. Kā kādreiz 1985. gadā.

svētdiena, 2010. gada 14. februāris

Хроника оккупации России ментами

Я слушаю передачи Эха Москвы - www.echo.msk.ru - в подкасте. Очень удобно, рекомендую всем. То, что я там слышу, уже давно наводило меня на мысль о необходимости делиться этой информацией.

Отрывки из передачи «Код доступа» Юлии Латыниной на Радио Эхо Москвы в субботу 13 февраля:

На этой неделе продолжалась хроника оккупации России ментами. Во-первых, дали 1,3 года менту, который в Туве застрелил подростка. Приставил к голове пистолет – подросток ехал в машине – и нажал на курок.

Другая история, история с избиением в Екатеринбурге профессора консерватории Белоглазова. Он рассказывал, как его прямо на тротуар повалили, как у него по спине стали топтаться, как ему говорили: «Мы тебя сейчас повезем убивать». Там была произнесена замечательная фраза. Когда он сказал, что он профессор консерватории, ему ответили: «Ах профессор. Значит, п… (слово на «п»). Мы таких убиваем».

Вот убили журналиста в вытрезвителе в Томске. У бедолаги был разорван кишечник и повреждено всякое такое, это произошло, извиняюсь, не из-за какой ни палки, это произошло из-за того, что ему, по-видимому, стреляли из травматического пистолета, извините, в задницу.

Когда думаешь, почему же они избили профессора, то очевидный ответ заключается в том, что они перед этим избили сотни людей, которые были не профессорами, а бомжами или просто работягами. Когда думаешь, как могло получиться, что мент в деловом порядке в вытрезвителе на две минуты забежал в комнату и стал расстреливать человека в задницу из пистолета, очевидный ответ заключается в том, что этот мент убил, скорее всего, десятки людей.

Кстати, на похоронах подходили к родственникам и говорили: «А у нас в этом вытрезвителе брата убили. А у нас в этом вытрезвителе отца убили. А у нас в этом вытрезвителе сына убили». Может быть, не этот мент. Это просто статистика. Если они попадаются только тогда, когда у них полностью сносит крышу и они начинают стрелять на людях, то сколько же они стреляли без людей?

Как была устроена, к сожалению, советская армия и российская армия, когда она действовала в Чечне? Она доводила молодого человека до такого скотского состояния, что она делала из него раба, который, в принципе, не умел сражаться, но зато он умел убивать. И именно такой раб, который умеет убивать, и был нужен для соответствующего приведения народа, для сравнения народа с землей.

И вот то же самое с ментами. Их доводят до скотского состояния, их превращают в рабов. В стране, которая получила полтора триллиона долларов нефтяных доходов, ментам не подняла зарплату, но зато разрешили делать с населением всё, что они будут делать, в надежде на то, что потом люди, получившие подобные привилегии, будут защищать власть, которая делает то, что делает.

Даже если вычеркнуть из списка обвинений нынешней власти пункт о взрыве домов, то, знаете, после Беслана, где было отдано, по-видимому, приказание уничтожать заложников вместе с террористами, с учетом «Норд-Оста», где, по словам Владимира Владимировича, никто не погиб от газа, это как-то не очень уменьшит список. Режим нуждается во вранье, потому что, кроме вранья, у него нет другого ресурса. Вранья во спасение не бывает, всякое вранье, оно только в погибель.

Par politisko piedāvājumu un politisko konkurenci Latvijā

Ir interešu grupiņas un ir atšķirīgas ideoloģijas. Cits jautājums, Latvijā nav ideoloģisko partiju. 'Nav' tādā ziņā, ka pat ja tādas ir, tās ir marginālas.

Taču galvenais, manuprāt, tomēr nav ne mērķgrupas, ne ideoloģijas. Arī partijas nav būtiskais. Galvenais ir politiskais piedāvājums un politiskā konkurence.

Arī konkurence ir piedāvājumu konkurence, tomēr pats par sevi piedāvājums - ne konkurence - ir tas, kas īstenosies, kļūstot par valsts politiku un ietekmējot katra indivīda dzīvi. Bet konkurencei jābūt, lai nepārtraukti celtu piedāvājuma kvalitāti.

Politisko piedāvājumu ģenerē partijas. Tiktāl skaidrs. Politiskais piedāvājums pastāv pat neattīstītās demokrātijās, un pat nedemokrātijās.

"Vienotības" piedāvājums, piemēram, kas? Pareizi, pati "Vienotība". Ko par to var teikt? Ļoti nekvalitatīvs piedāvājums. Par ko tas liecina? Par nepietiekamu politisko konkurenci. Kāpēc Latvijā ir nepietiekama politiskā konkurence?

Varbūt atbilde slēpjas šīs konkurences aktieru - partiju - veidošanas mechānismā? Kāpēc partijas neatjaunojas un tur neiet ne jaunatne, ne intelektuāļi? Tāpēc ka partijas nav konkurētspējīgas tirgus apstākļos. Kāpēc?

Tāpēc ka Latvijas partijas ir čomu būšana, ka raksta Sociāldemokrāts. Kādi var būt ideoloģiski strīdi starp čomiem? Čomi vienkārši pieņem, ka nav starp viņiem ideoloģisku atšķirību. Čomi taisa augšā partiju. Ja čomiem ir arī pīķis raskrutkai, tad šai "partijai" ir labas izredzes. Un dažām čomu būšanām izredzes varbūt arī realizējas. Piedāvātais produkts, protams, nav nekāds "politisks piedāvājums". Čomi pārdod apmēram to pašu, ko tagad piedāvā "Vienotība" vai Lembergs vai Šķēle vai Urbanovičs vai Abcdefgh... - gaisu.

Līdz pat šim momentam nav nekādas vajadzības pēc ideoloģijas. Varbūt nedaudz pēc mērķgrupas. Teiksim, latvieši un krievi. Ir pieņemts uzskatīt, ka visi latvieši rij Produktu A, un visi krievi rij Produktu B. Allons-y.

Es vedu pie tā, ka atšķirībām jābūt. Un atšķirībām jābūt ideoloģijās un, kā konsekvence, mērķgrupās. Tas pacels partiju konkurētspēju un politisko piedāvājumu kvalitāti un līdz ar to valsts politisko risinājumu kvalitāti.

Bet vai nekonkurētspējīgās partijas spēs tikt galā ar šo izaicinājumu bez jaunās intelektuāļu paaudzes rekrutēšanas un elites atjaunošanas, tas paliek nezināms. Teikšu tā.

Par Visu Latvijai
Starp citu, šai ziņā, man arī imponē VL, jo tai, šķiet, ir izpratne par ideoloģiju. Kas man liek uzmanīties ir tas, ka čaļi izvēlējušies bezzaudējuma retoriku. Patriotisms ir laba lieta, bet patriotam jābūt katram. Sanāk, ka VL "ideoloģiju" māca skolās. Ne patriotismu, ne reliģiju, ne, teiksim, ģimeni nevajadzētu sākt politiski "pārdot".

Kad Latvija būs gatava sociāldemokrātijai?

Lasitājs: „Manuprāt, "goblini" Latvijas politikā ir negodīgi līderi, kuri piesaista jebkādu vēlētāju balsis, solot visiem visu (..) - nekādu šķiru, nekādu ideoloģiju - lai dzīvo pilnīgs individuālisms, absolūta brīvība.”

Individuālisms? Ja Latvijā individuālisms būtu kaut cik izplatīts, Latvija jau sen būtu laba liberālā partija. Vismaz. Individuālisms raksturīgs brīviem intelektuāļiem, cilvēkiem, kas ciena brīvību, ir brīvi arī no cinisma un neiecietības. Individuālisms - liberālisms, brīvība - ir Maslowa piramīdas augšgalā.

Mēs Latvijā spirināmies kaut kur vidējā daļā - konservatīvismā. Tas ir pilnīgi normāli. Galvenais neiestrēgt tur pārāk ilgi. Pa 20 gadiem esam progresējuši no sociāldarwinisma etno-ultra-konservatīvajā sabiedrībā līdz idejai par sociāli atbildīgo valsti.

Varbūt, drīz nāks sociāldemokrātijas epocha Latvijas politikā.

Otrs lasītājs: „Bet no kurienes lai rastos šī sociāldemokrātijas epocha? Esošie SD sevi ir smagi sadiskreditējuši ne tikai ar abiem Bojāriem. Tas prasās pēc pilnīgi jaunas SD, bet tam neredz nekādus asnus. Varbūt tomēr atbalstīt (kritiski atbalstīt) jau esošu politisko spēku, ko tiešām var nosaukt par spēku, nevis celt gaisa pilis?”

Sociāldemokrātija ir sociālās 'taisnības' ideoloģija. Es to ņemu pēdiņās, jo es pats taisnību uztveru citādi. Latvijas situācijā sociāldemokrātiskās partijas neesamība politiskajā pārstāvniecībā (elitē, saeimā) ir nonsenss un atspoguļo tikai to, cik nepieklājīgi zemu bija Latvijas sabiedrība Maslowa hierarchijā. Arī sociāldemokrātijas idejas nav tik vienkāršas, lai tās izprastu bez sagatavotības. Jau minēju: kaut vai neiecietība - neiecietīga sabiedrība nav gatava sociāldemokrātijai.

Tā ka ar izpratni, zināšanām, labu paraugu.

Visa sabiedrība nekad nepārslēdzas uzreiz, darbojas multiplikācijas efekts - kāds līderis parāda kā vajag, apustuļi pārņem, rāda savam lokam, tie tālāk, tālāk, un tā katrs darbojas kā multiplikators. Labāk, ja ir daži līderi. Un te es nerunāju par kādu Vadoni, pasarg dies. Es runāju par viedokļu līderi (opinion leader), tādu, kurā klausās un kura viedokli ciena pietiekami daudz cilvēku.

Latvijas sabiedrība ir ļoti tuvu gatavībai, gandrīz (nu tā, vairāk vai mazāk) gatava sociāldemokrātijai. Traucē, protams, politiskā piedāvājuma trūkums. Lasītājs saka, varbūt tomēr atbalstīt jau esošu spēku. Es saku, protams, jā. Atbalstīt esoša spēka piedāvājumu. Bet mūsu situācijā varbūt ir spēks, bet nav īsti piedāvājums.

Vēl traucē neuzticība politiskajai elitei kā "sugai", bet tagad uzsākoties nopietnai politiskajai konkurencei, notiks zināmas pārmaiņas elitē, un tam sekos uzlabojums iedzīvotāju attieksmē pret eliti. Tas nāks par labu ne tikai esošajiem t.s. "labējiem", bet arī potenciālajai SDP.

Bet ļoti, ļoti traucē izplatītā neiecietība. Tā, protams, atspoguļo gan to pašu neuzticēšanos, gan vilšanos, gan saskarsmes kanālu un institūtu mazspēja. Cilvēkiem nav iespēju kanalizēt savu neapmierinātību un savas cerības, nav iespēju realizēt savu enerģijas lādiņu arodbiedrībā, biedrībā vai partijā. Tās ir saistītas lietas, cilvēks netic, ka iekš biedrības viņa balss tiks sadzirdēta labāk, nekā ārpus biedrības.

Es domāju, jāsāk ar klausīšanos. Jāpanāk, lai „tie tur”, vienalga kā viņi saucas, Vienotība vai Šķelšanās Terārijs, sāktu klausīties. Tiklīdz to sajutīs sabiedrība, sāks veidoties arī kanāli, sāks organizēties pilsoniskā sabiedrība, sāks nostiprināties demokrātijas institūti. Snowball effect, jāsāk ar mazumu. Bet šis mazums ir jāizvēlas gudri. Galu galā "tie tur" mums ir parādā. Kāpēc? Nu tāpēc, ka politiķis vienmēr ir parādā savam pilsonim. Tā ir politikas ābece.

Tam sekos dzīvotspējīgas SDP parādīšanās arēnā. Tieši SDP pēc loģikas jākļūst par Latvijas lielāko un spēcīgāko partiju. Tai sekos arī citas ideoloģijas.

Tad kādreiz vēlāk arī „mana” partija - liberāļi.

sestdiena, 2010. gada 13. februāris

Starp diviem gobliniem

Vēlēšanas nesekmē labākā nākšanu pie varas. Laba doma, uzreiz teikšu, nav mana, bet tik prasās uz mēles. Te būs daži domu strāvojumi par Ukrainas demokrātiju un tēmu „Janukovičs vs. Timošenko”. Jājā, neesmu pirmais (negribat, nelasiet ;-P), šur tur jau parādās domu graudi, dažreiz nedaudz kvadrataini: šitas te ir baigi balts un šitas tur ir urlīgi melns.

Pēcraksts (raksta sākumā, tāpēc ka daži lasītāji līdz sālim neiztur)

Runājot par Ukrainu, es saku abi ir „goblini”. Taču domāju es, protams, par Latviju: vai mums ir kāds balts un pūkains negoblins?

Starp citu es nevilktu paralēles starp Ukrainu un Latviju „promaskaviskumā”. Kādam V.V.Pū piedēvē vārdus: Ukrainā neesot prokrievisku politiķu, Ukrainā esot tikai proukrainiski politiķi. Tam, jāsak, piekrīt daudzi, pat tie, kas šo te Pū uzskata drīzāk par liela mēroga kleptomānu, nevis par autoritāti. Bet ja abi Ukrainas goblini ir proukrainiski, Latvijas goblinu parkā promaskaviskās sugas atrast nebūs grūti.

Ko es ar to gribu teikt? To pašu, ko ierakstos par Jedlu, kas Latvijā it kā stāvot pretī promaskaviskajam goblinam. Stāvēt pretī vēl ir par maz. Nosaukties par „Vienotību” ir vispār sovjetu stila izrādīšanās, tāds pats no-brainer kā Di-na-mo! vienam Jedlas darbonim un treniņbikšu nostaļģija otram, jā, un gudrā Saeima vēl vienai. (Solvita, šai-bu! Jed-la!)

Ļoti vienkārši: es Latvijā negribu izvēlēties starp dieviem (trim, trīsdesmit trim) gobliniem. Es gribu, lai kaut viens no viņiem nebūtu goblins. Solvita, Einar, Valdi, Arti, Aigar, Ģirt, Sandra, 2010. gadā mums to jau vajadzētu iespēt.

Janukovičs nav Krievija un Timošenko nav Rietumi

Daudzi saredz Timošenko spēcīgu varas uzurpatora potenciālu, sak, „Putins svārkos” ar ļoti izteiktām oligarchiskām interesēm par īpašumiem un ietekmi ekonomikā. Un jā, ar kolosālu varas kāri.

Janukovičs nav uzurpators, viņš pārstāv Ukrainas brangāko oligarchu kohortu. Un laikam ne bez iemesla Janukoviču, cilvēku bez izglītības un ar ļoti neglītu vardarbīgu pagātni (sodīts arī par izvarošanu, ja nemaldos), uzskata par Donbasa ogles un metāla karaļu marioneti.

No otras puses svarīgs ir arī tas, ka par Janukoviču Ukrainā nobalsoja tikpat daudz (es salīdzinu ar 2004.gada vēlēšanu otro, pirms-Maidana, kārtu), cik pirms pieciem gadiem. Tātad izmaiņas ir notikušas nevis „slikto puišu” lēģerī, bet otrā pusē.

Rezultātā

Rezultātā Ukrainā vēl uz vairākiem gadiem saglabāsies status quo. Ukraina turpinās pietiekami distancētu no Krievijas kursu, jo Donbasa karaļu intereses nav komplementāras Krievijas oligarchu interesēm. Taču būs jāmeklē arī kompromisi sakarā ar Nord Stream arvien reālāku īstenošanos un ar tiem miljardu dolāru aizdevumiem, par kuriem Janukovičs lūgs Maskavu, lai izglābtu valsti no bankrota. Rietumi, protams, tāpat kā līdz šim, nebūs gatavi integrēt Ukrainu. Absolūti tas pats notiktu, ja pie varas paliktu jancīgā Timošenko.

Daži saka, labs vēlēšanu iznākums ir tas, ka tagad Ukrainā tagad būs spēcīga opozīcija. Laikam pat ja Timošenko bloks arī sadrups, kā to tagad pareģo, šī opozīcija spēs uzlabot savus rezultātus nākamajās parlamenta vēlēšanās, un šī opozīcija dzels Janukovičam sāpīgāk, nekā ja Janukovičs, būdams opozīcijā, dzeltu Timošenko.

Vārītie sovjeti

Vispār ir interesanti, ka šitādas sovjetu partijas gan Ukrainā, gan Latvijā - SC -, gan pašā Krievijā (abas divas putiniskās brigādes - „Jedinaja” un „Spravedlivaja”), ir visas kā vārītas, gļēvi klusas aizkulišu murminātājas, jo par katru soli taču jāskrien pēc instrukcijas. Kam Kremlī. Kam pie Donbasa pacaniem. Kam, kā saka kāds kleptomāns V.V.Pū, šakālīt pie vēstniecībām. Ne jau ar dazibao kāds tīra jūsu kabatas tramvajā. Tīra klusi un upurim sākumā pat ļoti komfortabli. Dazibao nāk vēlāk, televizorā, lai pieregulētu auniem izpratni par kluso varas pārstāvju uzdarbošanos tramvajā.

Pū-paaudzes sovjeti, „pragmatiskie” neostaļinisti nedzeļ un ar prieku gultos/gulsies vienā koalīcijā ar jebkuru. Nebaidās aplipināties. Jo būtībā ar ko var aplipināties marionete? Tajā bez jebkāda riska pašai lupatiņai var klepot, šķaudīt un, es atvainojos, noslaucīties. Jāuzmanās tiem otriem, kas spiedīs roku apšķaudītajai marionetei.

otrdiena, 2010. gada 2. februāris

Я не против русских. Я против фашизма

Веселый пост сегодня у «Человека»! «Человек» не только вопросы мне задает, но и сам на полном серьезе на них отвечает. Но «Человек» не прав. Все я не стану объяснять, но кое-что объясню.

Его главная неправота в предвзятости. Он считает, что если я пишу по-латышски, ругаю Путина и прочую сталинистскую шелупонь, если я считаю, что русский зритель зомбирован, — то я против русских и России. Это не так. Ни в одном посте я ни слова не сказал ни против русских, ни против России.

Я либерал и считаю фашизм злом. Поэтому считаю Путина и сталинизм большим злом и по отношению к России, и по отношению к Латвии.

Такая подмена понятий — раз ты против Кремля, то ты против русских и России — встречается сплошь да рядом. Это старинная глупость, если не сказать гнусность. Одни не делают различий от недостатка сообразительности. Другие — из подлых намерений. Авторитарная пропаганда кишит подменами понятий, а путинская в особенности — под ней целый пласт советского «двумыслия».

Тут неплохо бы не забыть, что «двумыслие» — это «развитой социализм» был с маслом по карточкам (правда, не в Риге), «миру мир» был с Афганистаном и стрельбой по пассажирским самолетам, «все на благо человека» было в стране, опутанной колючей проволокой.

Неплохо бы не забыть, что именно это «двумыслие», или проще сказать лицемерие, ложь, притворство, и стало, как сейчас выясняется, главной причиной фантастической каши в головах современников. В этой каше смешались «кухонный» цинизм и воспитанная в школе и по телевизору вера в сказки.

Но хуже всего то, что повсеместная советская ложь стала причиной и моральной деградации в обществе и катастрофического недоверия людей к своему государству. И в Латвии, где об этом говорят открыто. И в России, где власть все больше «нагинает» людей себя любить.

Россия — это очень важный сосед и торговый партнер для моей страны. Россия — особая страна для Латвии. Очевидно, что немалая часть населения Латвии воспринимает Россию как этнически и лингвистически близкую, родственную. С этим просто нельзя не считаться. Уже хотя бы просто потому, что сказанное в России аукнется в Латвии. Но Россия — это заграница, и именно так должна восприниматься.

Вот отличный пример - рядом с нами - Финляндия. Финляндские шведы именно так воспринимают Швецию - как заграницу. Они связывают со Швецией многое в своей жизни, много времени там проводят, следят за шведскими событиями и т.д., сохраняют свой язык и особую идентичность. И при этом настаивают на том, что являются «шведскоязычными финнами» (svenskspråkiga finner). Считают Швецию заграницей, особой, но заграницей. Надо сказать, что особой заграницей Швецию считают и «финноязычные» финны.

Они и Россию считают не такой уж обычной, правда, с противоположным знаком. И в этом, похоже, и есть главная дилемма.

Шведы были не только покорителями, завоевателями и старинными господами. И даже не столько. Шведские времена благословенными воспринимаются и в латвийской истории. В Финляндии же шведы стояли у истоков финляндской государственности, сохранившейся в составе Российской империи, и у истоков независимого государства в 1917 году. Именно шведскоязычные финны были основателями нынешней Финляндии.

А кем были «русскоязычные латыши» для своей страны до и во время восстановления независимости? В лучшем случае наблюдателями. Отношение к Латвии вне России было в общем негативным. То есть русские в Латвии явно недотягивали до той роли, которую в Финляндии исполнили местные шведы.

Финны говорят: "у нас со Швецией отношения love-and-hate." Это они чаще всего говорят, когда встречаются их национальные хоккейные сборные. Есть за что "ненавидеть". Правда, и в истории не все всегда так уж гладко, хоть об этом в Финляндии говорить и не принято. Ну, а какие у латышей к русским могут быть love-and-hate? Любить-то за что?

Было ли это основанием для решения не предоставлять основной массе русского населения гражданство Латвии? С высоты политических задач 2010 года можно предположить, что нет. С точки зрения просвещенного государства — однозначно нет. Но основанием это стало. И прежде всего потому, что русские проявили себя скорее как противники латвийского государства, ничем не заслужили доверия латышской части общества.

Так что «Человек» опять не прав. Я таки думаю, что русская община в Латвии есть. То есть, я знаю, что она есть. И действительно считаю это серьезным фактором, сдерживающим развитие страны. Точно так же как и наличие изолированной этнической латышской общины, которая к величайшему сожалению глубоко верит, что это изоляция — ее оптимальный хабитат.

Раньше «русской общиной» становилось население, которое латышская в себя не принимала, и русская община была плавильным котлом, который и есть прообраз нации. Теперь же в русской общине происходят процессы, очень схожие с теми, которые происходят среди латышей, — консолидация на основе самоизоляции.

Консолидирующим элементом у русских является вся эта путинская дрянь, которая лезет из телевизора. И зомбирование происходит вполне сознательно, то есть именно такую цель перед собой эти путинские "доктора зло" и ставят — запудрить мозги: лживым патриотизмом, эксплуатацией веры в чудеса в купе с жестким дозированием информации и ее тенденциозностью.

Вот такую мозгоклюйскую консолидацию я и считаю неосталинизмом, то есть фашизмом. Фашизм не несет в себе ничего хорошего ни всем русским вместе взятым, ни каждому в отдельности. Фашизм не видит человека, он вообще ничего не видит. И Путин не видит человека. Но отлично видит где еще поживиться. Но русские и Россия тут ни при чем. При чем тут только возможность удерживать контроль над колоссальными природными ресурсами.

Вот мы и вернулись к началу. Нет, я не против русских. Я против фашизма.

Visas vecās dziesmas / Stuff