ceturtdiena, 2014. gada 30. oktobris

Par putiniskām skavām "Latvijas vērtībās"


Par dzimum-ne-audzināšanu, skavām un "Latvijas vērtībām".

Zināt, Putins izdomāja fašistoīdiem atpazīšanas paroles - gejropa, pindosi, liberasti, tolerasti, kijevashunta? Nu vot arī "skrepas", jeb skavas. Daži saka, "Latvijas vērtības". Viena no tām ir kauns, izrādās.

Par to - dāma vārdā Cvetkova, kura pati sevi laikam uzskata par politiķi, nevis fašisti, LR4 diskusijā par dzimumaudzināšanu skolās (šeit). Viņas arguments, kāpēc skolniekiem nedrīkst pasniegt zināšanas par dzimumhigiēnu un -attiecībām, ir tāds, ka zūd kauns. Par savu dzimumdzīvi cilvēkam jākaunas, bet jo agrāk bērna dzīvē par to sāk runāt, jo mazāk ir šansu, ka bērns kaunēsies par savu seksualitāti, par sevi pašu. Nu saucot lietas īstajos vārdos, mazāk kompleksēs par sevi, jau būdams pieaudzis cilvēks.

Raidījumam bija arī sava rozīne, kad dāma vārdā Cvetkova paskaidroja, ka bērnu tiesību aisardzības likumā steidzīgi jāievieš klauzula ne tikai par to, ka bērniem jāsaglabā kauns par sevi un nekas nav jāzina par savu zemiski dzīvniecisko izcelsmi, bet arī par to, ka ģimeni veido obligāti vīrietis un sieviete.

Dāma vārdā Cvetkova visticamāk sevi uzskata par antifašisti, antiliberasti un, jādomā, anti-tolerasti. Vēlreiz: tā tas varbūt var izklausīties, ka publiski pamanāmie prezidenta Putina līdzjūtēji un viņa nepavisam ne-neonazi "krievu pasaules" idejas propagandisti ir algoti salašņas un prostitūtas. Varbūt kādam liekas, ka kārtīgs cilvēks, kam viss ir kārtībā ar galvu, nesāks nodarboties ar šādu degeneratīvo demagoģiju. Bet patiesībā... Patiesībā var arī pietiekami gudri un pieredzējuši cilvēki.

Es nepavisam neizslēdzu, ka ir ļoti daudz arī to, kas īsti neredz, ko atbalsta, ko tik kvēli sauc par "Latvijas vērtībām". Nesaprot, ar ko kopā viņus tās anti-"tolerastiskās" skavas cauršuj.

Kas ir Latvijas vērtības? Kauns par savu seksualitāti un mazvērtības kompleksi, no kuriem rodas sociopātiskās mānijas, dzimumnoziegumi, pedofilija? Izvarošana ir Latvijas vērtība? Sieviešu un mazgadīgo pazemošana ir Latvijas vērtība? Vīriešu kretīniskais dzimumšovinisms ir Latvijas vērtība? Vardarbība ģimenē ir Latvijas vērtība? Nevēlamā grūtiniecība un atkritumos izmestie bērni ir Latvijas vērtība? Nezināšana un tumsonība ir Latvijas vērtība?

Tikai perversā apziņā.

Kas mani pat vairāk par pašas tumsonības esamību uztrauc un biedē ir tas, ka mēs kā sabiedrība savā attīstībā, šķiet, ejam atpakaļ, nevis uz labklājīgu laberāli demokrātisku rietumu valsti, nevis virzienā uz labsajūtu un cienīgām atteicībām starp cilvēkiem sabiedrībā, bet arvien tālāk no labsajūtas, tālāk no cienīgām atteicībām. Labsajūta, šķiet, paliek arvien nesasniedzamāka. Agrāk - var teikt, pirms Putins uzsācis karu pret savu sabiedrību un vienlaikus pret pasaules daļu, kuru spēcīgi ietekmē Krievijas mediji / valoda - agrāk mēs bijām vismaz brīvāki un mācīties gribošāki.

Tagad atkal no jauna, it kā 80. gadu beigās ir jāsāk skaidrot elementārās lietas - kā šajā idiotiskajā LR4 raidījumā - ka bērniem ir jāskaidro gan dzimumhigiēna, gan dzimumattiecības, gan tas, ka cilvēks ir jāciena par to vien, ka viņa/viņš ir cilvēks, un nekā nepareizā tajā, ka kāds varbūt domā citādi, ieskaitot orientieru izvēli savā dzimumdzīvē. Nav pieņemama tikai vardarbība.

Jākaunas ir par vardarbību un jāapkaro ir vardarbība - gan ģimenē, gan sabiedrībā. Un pirmais, ko tas prasīs, ir dzimumšovinisma apkarošana, kas nav iespējams bez dzimumaudzināšanas, seksuālās izglītošanas bērnudārzos, skolās, visur, kur vien iespējams sasniegt bērna un pusaudža prātu. Jāizglīto un jāizglītojas par to, ka vīrietim nav nekādu īpašu privilēģiju, ka sieviete nav vardarbības objekts un ir tik pat pilnvērtīgs cilvēks, kā vīrietis.

Galu gala jāizglītojas par to, ka nevienam, ne vīrietim, ne sievietei, ne sabiedrībai, ne valstij, nav teikšanas par jebkura atsevišķa indivīda izvēli, kā nodzīvot savu dzīvi, uz ko orientēties, ar ko veidot ģimeni un par ko sevi uzskatīt.

trešdiena, 2014. gada 22. oktobris

"Мы должны объяснить людям, что это идиотизм и советское наследие". Перепост

Речь профессора МГИМО Андрея Зубова на третьем Конгрессе российской интеллигенции (здесь)

Россия по-крайней мере с XVII века, со времен царя Алексея Михайловича, и до 17 года XX века всегда находилась в международных европейских коалициях. Она никогда не стремилась противопоставить себя всему тогдашнему культурному миру.

Это были разные коалиции. Коалиция против Турции Алексея Михайловича вместе с Польшей, вместе с Венецианской республикой, коалиция в Северной войне Петра Первого, наконец, хорошо известный Священный союз Александра I против Наполеона. И это, безусловно, Антанта в Первой мировой войне.

Несмотря на то, что Россия была страной своеобразной, по слову Тютчева, ее аршином общим измерить было нельзя, русские цари отлично понимали, что они не могут противостоять Европе, что у нас есть очень много общего – это и христианство, и византийско-римское наследие, и многое-многое другое. В том числе, единая культура, в которой Толстой, Чехов, Достоевский, Пушкин воспринимаются в Европе также как в России.

Изменение произошло после 1918 года, и случилось это потому, что была принципиальная разница между задачей Советского союза по созданию мировой коммунистической государственности, символом которой является советский герб – земной шар с наложенным на него серпом и молотом, и задачами западных демократий, которые признавали взаимный суверенитет друг друга, которые предполагали свободу. На западе все время расширялось поле свободы, и экономической, и политической. Для населения улучшались возможности взаимного обмена. И вот здесь пролегла та новая реальность, когда Советский союз противостоял всему миру, не подчиненному СССР.

В отличие от запада, где могли быть отношения в дружественных и союзнических рамках между Англией, Францией, Соединенными штатами, Швецией и другими странами, Советский союз не знал союзников. В мирное время он знал только абсолютно ему подчиненных сателлитов. До войны это были, скажем, Монголия, Тува. После войны список значительно расширился. Кроме сателлитов СССР знал врагов. Даже когда Китай в 60-е годы усилился настолько, что не мог и не хотел быть сателлитом, он не мог быть союзником и стал врагом.

Это особенность примитивного мышления советской элиты. Но вызвана она различием целей, различием идеологий.

Запад хотел сохранить себя как область свободного и достаточно богатого мира, Советский союз хотел все это завоевать и сделать единым государством.

Итогом стало противостояние сначала горячей, а потом холодной войны, кстати говоря, один раз прерванной. Когда над Советским союзом нависла реальная опасность гибели, он не почурался заключить самый тесный союз с Англией и Соединенными Штатами и тут же сменил идеологическую парадигму, и стали петь песни о том, как русский и английский моряки курят вместе сигаретки на боевом корабле, и так далее. Но это быстро исчезло.

Так вот вот, дорогие друзья, сейчас, если говорить о международной политике, мы имеем дело с рецидивом советского сознания холодной войны в нашем руководстве. Этот рецидив происходит по той простой причине, что они, номенклатурщики, другого просто не знают. Они не умеют и не чувствуют себя представителями европейского культурного мира, поскольку ими не являются. И поэтому они пытаются внушить всему и внутреннему, и внешнему миру, что Россия – особая цивилизация, между тем, как особой цивилизацией, очень печальной цивилизацией является, безусловно, Советский Союз, но никак не историческая Россия.

И вот представителями Совесткого союза они себя реализовали и противопоставили себя кому? Западному миру. Опять.

Второй фантом советского сознания – это сфера влияния. Когда социал-дарвинизм Герберта Спенсора появился и в Европе, это было общим явлением — он провел к появлению категорий "сферы влияния". И это борьба за сферы влияния привела к двум мировым войнам. Запад отказался от такого подхода. Он в этих категориях не мыслит. Доказательством этого является хотя бы то, что ни одного квадратного километра Франции, Германии и Италии после Второй мировой войны победители себе не отобрали и контрибуции не взяли, а наоборот, приняли в отношении этих побежденных стран план Маршалла.

Но Советский Союз мыслил категориями этой больной геополитики, и это тоже перешло в нынешнее руководство. Оно мыслит категориями зон влияния, сфер влияния. Для Запада совершенно очевидно, что, если Польша хочет в НАТО, она может в него вступить, если соответствует его политическим параметрам, параметрам внешней обороны и так далее.  Для нас очевидно, что Польша не может ничего хотеть, а судьбу Польши должны решать США, старые члены НАТО и Российская Федерация. Это опять же геополитическое вредное сознание.

Мы отличаемся по эпохам. Отчасти потому, что наше руководство находится в состоянии советского сознания. Именно это последнее и привело к украинской войне. Дело в том, что нынешнее руководство считало, что все пространство бывшего СССР – это зона влияния России.

Брежнев распространял доктрину ограниченного суверенитета на восточную Европу. Из-за нее, собственно, и произошла в 1968 году оккупация Чехословакии и почти произошла в 1981 оккупация Польши. Вот эту-то доктрину сейчас Путин и предлагает в отношении бывшего советского пространства.

Безусловно, Запад этого не понимает. Не понимает, потому что каждая страна, каждый народ суверенен сам определять свои пути, также как суверенен определять их русский народ, американский, английский, венгерский, белорусский, народ Казахстана. То есть, опять же две разных ментальности.

Безусловно прав коллега Пионтковский, когда говорит, что больше всего власти боялись распространения украинской революции в России. Была уже "арабская весна" и, соответственно, главной целью было не допустить "славянской весны", не допустить чтобы украинские явления через единый язык, единую культуру, единое историческое прошлое, массовые семейные связи распространились на Россию.

Главной задачей был не Крым, не Донбасс – все это чепуха, главной задачей было вбить клин между народами, по возможности изменить режим на Украине, но, главное, сделать так, чтобы пример украинцев был не заразительным, а отталкивающим для России.

И это было сделано, в этом идеологическая машина достигла полного успеха.

Да, в итоге, война, конечно, проиграна. Россия изолирована от всего мира, Украина, безусловно, ушла в Европу, НАТО приблизилось к границам России так, как не приближалось вообще никогда, потому что соблюдались заключенные с Горбачевым соглашения о неразмещении вооружений больших стран НАТО на территории новых членов НАТО, присоединенных в 90-е годы. А теперь это все отменено, и, соответственно, в Румынии и Польше разворачиваются военные базы, Финляндия и Швеция совершенно официально просятся в НАТО. Проигран даже этот пункт.

При этом экономически мы рушимся в бездну, при этом мы идем, как совершенно верно было показано коллегой Пионтковским, в объятия Китая, при этом мы не в состоянии объединиться с постоянно нас во всем подозревающим Западом даже в отношении растущей угрозы с юга – радикального ислама.

Теперь посмотрим на то, что  для нас реально опасно, и что для нас  реально желанно. Опасна для нас агрессия НАТО, агрессия Европы, желает ли Европа завоевать Россию? Нет, безусловно. Зачем Европе Россия? На ней и так уже тяжкое бремя собственной экономики. Ей нужно тянуть экономику Греции, Пиренейских стран. Здесь Россия Европе не нужна. Она для нее область риска. А вот что для России является областями риска? Только юг и восток. Китай и радикальные движения мусульманского мира, которые усиливаются невероятно быстро.

Главная опасность со стороны Китая – это пустые Дальний Восток и Сибирь и перенаселенный Китай. Пустые-то пустые, но изобилующие ресурсами, которых как раз нет у Китая. По всем законам любимой Советским Союзом геополитики Дальний Восток и Сибирь должны будут отвалиться в Китай. Для целостности России этой страшный риск.

Что касается юга, мусульманской угрозы – в России есть немало районов с мусульманским населением. В них есть немало горячих голов, и даже немало русских, может и не так много, но все-таки значимое число – переходящих сейчас в ислам, причем, безусловно, ислам радикальный.

Что же надо сделать? Какой же позитивный вывод из всего этого и, соответственно, задача нашей интеллигенции.

Во-первых, безумно раздутый, в советское время созданный, никогда до этого не существовавший антиамериканизм и антизападничество должны подвергнуться с нашей стороны полному осмеянию.

Никакое антинациональное движение, будь то движение антирусское, антиукраинское, антиеврейское, антиамериканское не может считаться реакцией культурного человека на ту или иную проблему. Мы должны бороться с этой дикостью. Это типичный расизм, типичный нацизм, когда люди у нас не любят Америку. Это глупо. Что это значит? Это все равно, что в Америке не любят Россию, а я не люблю, к примеру, Верхнюю Вольту. Это первое, против чего мы должны обратить свое внимание, и объяснить людям, что это идиотизм и явное советское наследие.

Пусть власть пытается по советской привычке, подменив классовую солидарность национальной, то есть перейдя с коммунистической на фашистскую платформу, апеллировать к нашей национальной исключительности и презирать другие народы, но мы не будем этому поддаваться.

Второе. Мы должны ясно понять, что наши интересы, интересы России, а не какая-то наша безответная любовь, требуют от нас искать союза с Европой, союза с НАТО, с Атлантическим сообществом.

Это единственное, что мы можем противопоставить рискам с юга и с востока. Этот союз спас нашу страну в 1941-1945 годах. Если бы его не было, все было бы совсем иначе.

Была идея Горбачева – Европа от Лиссабона до Владивостока, и это, кстати говоря, была и идея Путина – создание системы безопасности от Владивостока через Москву, Париж и Лиссабон, до Ванкувера, включая Японию. Все это сейчас похерено. Наша задача – объяснять, что это наш единственный путь к сохранению нашего политического и экономического благосостояния.

Нельзя дружить с теми, кто хочет тобой завладеть, или теми, кто не более развит, чем ты. Ты от них ничего не получишь, а только потеряешь. Только тот мир, где дают тебе технологии, ресурсы, деньги, культуру, образование, университеты, где, кстати говоря, учатся дети наших богатых людей, и лечатся их родители, где эти люди строят виллы, желанен как союзник. Мы должны идти в этом направлении, иначе – провал.

Уже сейчас мы настолько отделены от запада неверной агрессивной внешней политикой, что пути назад будут очень и очень трудны. Но с каждым днем они становятся еще труднее.

Чем быстрее мы, российская интеллигенция, остановим этот пагубный для России путь политической и экономической автаркии, тем легче наши дети смогут вздохнуть через 10, 20 и 30 лет.

piektdiena, 2014. gada 17. oktobris

Нюрнбергская вакцина теряется под напором колорадского "антифашизма"

Как известно из сообщений (здесь, например), 15 октября Владимир Путин заявил, что его беспокоит рост неонацистских проявлений в Балтийских странах:
«К сожалению, "вакцина" от нацистского вируса, выработанная на Нюрнбергском трибунале, в некоторых государствах Европы теряет силу. Наглядное свидетельство — открытые проявления неонацизма, которые стали уже обыденной вещью в Латвии и других странах Прибалтики», — сказал президент России.
Funny you should say so :) - был ответ из латвийского министерства иностранных дел. Это в общем то же, что мог бы сказать и я, например. Может быть добавил бы пару нюансов:
 
«К сожалению, "вакцина" от нацистского вируса, выработанная на Нюрнбергском трибунале, в некоторых государствах Европы теряет силу. Наглядное свидетельство — открытые проявления неонацизма, которые стали уже обыденной вещью в России.

В числе таких проявлений необходимо назвать преследование и организованную властями травлю инакомыслящих, травлю по признаку сексуальной ориентации и просто по внешним признакам, что уже само по себе является прямым проявлением неонацизма и его тоталитарной сути. Обыденными стали избиения и даже убийства на почве этнической розни.
 
Ксенофобия и расизм не находят никакого противодействия ни со стороны властей и полиции, ни стороны контролируемых государством СМИ. Под личиной ложно понятого патриотизма в российских СМИ нагнетается агрессивная неонацистская пропаганда исключительности России, ее "особого пути" и "высокой духовности" в противовес "бездуховности" в демократических обществах, которые остро критикуют руководство России за пренебрежение международными соглашениями, ничем не спровоцированную агрессию против Украины, оккупацию части украинской территории, фактическую организацию террористического анклава фашистского толка как очага постоянной напряженности на юго-востоке Украины, а также за ограничения демократических прав и свобод граждан, узурпацию власти в России и систематическое разворовывание государства», — мог бы, например, звучать ответ президенту России.

pirmdiena, 2014. gada 13. oktobris

sestdiena, 2014. gada 11. oktobris

Cietsirdības saēstie. Pārdomas sakarā ar Hermaņa interviju


Noskatījos 1:1 ar Alvi Hermani (šeit). Un padalījos savā iespaidā Facebookā, kur jau kādu laiku pirms tam plosījās diskusijas par Hermaņa ne visai korektiem izteikumiem. Zemāk ir mans viedoklis, ko paudu FB, plus daži komentāri no diskusijas.

Ir labi, ka ir cilvēki, kas publiski un skaļi runā par sabiedrības mēsliem. Ja pareizi atceros, viņam pārmet pretrunu par nebalsojošajiem salašņām. Manuprāt, viņš ir gana loģisks. Ja nospļaujas un ignorē iespēju ietekmēt valsts pārvaldīšanu, viņi ir idioti. Un jā, ļoti labi, ja idioti, salašņas un pašnāvnieciskie lemmingi nenāk uz vēlēšanām. Loģiski.

Jā, mazizglītoti, mazinformēti, sazvērestību teoriju rijēji, protofašitiskā masa, trash. Bet tas tā, kurš viņus labāk apcels. Nav būtiski. Labi, ka ir balss, kurā klausās un kura to publiski var pateikt.

Viņš arī pateicis taipat sakarā vēl svarīgāku lietu: sabiedrība var rēķināties labi ja ar trešo daļu – tiem, kas ir atbildīgi, skatās tālāk par savu savtīgo degungalu, redzēt dzīvē vairāk, nekā tikai tramvaja biļeti ar atlaidi.

Trešdaļa - vai nav pārlieku optimistiski? Latvijā nav tik daudz neatkarīgi, kritiski, nesavtīgi, atbildīgi, moderni – jā, jā, liberāli – domājošu cilvēku. Nav un manā dzīves laikā nebūs.

Es pirms kāda laika mēģināju te nedaudz sprediķot par cietsirdību. Kaut kā šķiet, vecākās paaudzes, kas nodzīvojušas lielāku sava mūža daļu sovjetos, ir tās cietsirdības jūtami saēstākas. Nē, viņai acis ir ciet un sirds ir kurla visam, kas ir bez atlaides, ne tāpēc, ka viņai pensija ir blahblahblah, maz-dod-vēl. Viņai acis būtu ciet vienalga ar kādu pensiju. Tā sakrīt, ka parasti fanātiskākie liberālās demokrātijas apkarotāju fani ir tie paši cietsirdīgie egoisti.

Olgerts Eglitis: Elitārisms, "mačo" kultūra un tautas uzlūkošana par "lūzeriem" ar patriotismu nav savienojama. Kā var būt patriots, ja nicina tautas lielāko daļu?

Interesants 'elitārisms vs egalitārisms' pretnostatījums šajā kontekstā. Alvis Hermanis interesē citus kā intelektuālis, viedokļu līderis, ietekmētājs, veselā saprāta "ietekmes aģents". Viņu varētu uzskatīt par intelektuālo eliti ar lielu "penetrācijas" spēju.

Pārmaiņas sabiedrībā nesāksies pašas no sevis. Pārmaiņām ir nepieciešami iniciatori, vizionāri, change agents. Pārmaiņām jāsākas elitē, no elites, pārmaiņas uzsāks elite. Tāpēc, manuprāt, elitārisms ir neizbēgams. Un elitārisms arī izklausīsies un odīs pēc elitārisma. Neredzu, kā tas var būt citādi.

Un tai pat laikā egalitārisms. Kritizēt sabiedrību var un vajag, un kritikai, pat nežēlīgai bet pelnītai, nav nekā kopēja ar "tautas" nicināšanu. Kā Putins un zagļu junta nav nekāda Krievija, tā arī protofašistiskā masa nav nekāda Latvija, "tauta" vai kaut kad neaizskarams. Svarīgs ir katrs, cilvēks ir katrs, katram ir pilnīgi vienādas tiesības – tas ir humāni un egalitāri.

Bet katrs izdara savu izvēli. Viens izglītojas, interesējas, strādā. Citam tas šķiet pārāk nomācoši, nekomfortabli, laikietilpīgi. Es izvēlos necienīt un kritizēt šādu izvēli, jo tā noved indivīdu līdz sociālajam idiotismam un liedz viņam attīstīties, jo nav bāzes, nav no kā.

Ja es to kritizēju, vai tas ir elitārisms? Tādā gadījumā mana "elitārā" izvēle, ko es izdaru vēlēšanās, glābj šo "nicināmo" "tautas" daļu par tās izvēļu sekām.

Olgerts Eglitis: Prioritātei vajadzētu būt valstij, tautai, nākotnei, cilvēcei utt. pēc tam – ģimenei, tad tikai - pašam/-ai. Tā mums tas diemžēl nav. Es domāju, ka daudziem, kas kādreiz bija pietiekami patriotiski noskaņoti, kas aktīvi piedalījās Atmodā, gājām uz barikādēm, bezgala priecājāmies 91. gada 21. augustā un vēl krietnu laiku pēc tam, priecājāmies par valsts atjaunošanu utt., pienāca brīdis, kad mēs sapratām – mūsu pašu un ģimenes nākotne un liktenis, pat vienkārši labklājība un izdzīvošana ir tikai un vienīgi mūsu pašu rokās. VALSTS LABĀKAJĀ GADĪJUMĀ nepalīdzēs... Tāpēc arī mēs neesam Latvijā. Es domāju, ka šai vietā daudzi atgādinās zināmo Kenedija frāzi. Jā, pilnīgi piekrītu. Vajadzētu domāt par to, ko es varu dot Latvijai, nevis otrādi. Diemžēl starp valdošajiem politiķiem / ietekmīgām personām valstī es pat nevaru saskaitīt 8 (kā Hermanis), kas būtu paraugs šajā ziņā. Ko tad prasīt no mums, nedomājošās masas ar „atslēgtajām smadzenēm”? :)
To pašu frāzi var saprast arī citādi. Tev nav jāvaicā, ko valsts var izdarīt tavā labā, - jo tik tiešām valsts, jeb pareizāk sakot, sabiedrība, jau dara un par to nav jāuztraucas. Padomā labāk, ko tu pats vari izdarīt - jo tev tik daudz ir dots, par tevi parūpēts, tev ir gatava bāze panākumiem, tev ir vienādas starta iespējas un tu esi vienlīdzīgs ar jebkuru citu sabiedrībā likuma priekšā, nekādu privilēģiju, nekādas diskriminācija, viss ir tavās rokās, ej mācies, pilnveidojies, strādā, radi pievienoto vērtību, no kuras gūsi labumu tu pats un daudzi citi sabiedrībā.

Bet ko darīt, ja nav parūpēts? Ja nav visi vienlīdzīgi? Par ko būt pateicīgam? Nē, tas ir retorisks jautājums, es to neuzdodu. Vienmēr ir, par ko būt pateicīgam, jo lai gan neideāla, arī mūsu sabiedrība ir civilizēta un tai ir institūcijas, kas palīdz, atbalsta, nodrošina likumu izpildi un drošību.

Institūcijas ir vājas. Neesam apmierināti ar tām. Un neviens cits mūsu vietā tās nestiprinās, neuzlabos, neveidos jaunas un modernas. "Mūsu vieta" tomēr paliek tukša bez elites.

Tagad vēl par prioritātēm. Būsim reālisti. Manā izpratnē "valsts" un "tauta" kā prioritātes drīzāk aizved prom no veselā saprāta. Es dzīvoju, strādāju, ēdu, guļu, vingroju kā es, nevis kā valsts, un tauta. Es esmu tikai es pats. Neviens nav "tauta". Tāpēc es mēdzu teikt, es nezinu, kas ir "tauta". Es zinu toties, kas ir valsts. Tā ir funkcija, funkciju kopums, institūcijas, kuras izveidoja un apmaksā sabiedrība, lai tās īstenotu sabiedrības dotos uzdevumus.

Es varu nodzīvot tikai savu dzīvi, un es varu izvēlēties nebūt savtīgs, cietsirdīgs, tuvredzīgs, akls un kurls, es varu izvēlēties būt solidārs ar maniem bērniem un parūpēties par viņu nākotni – te parādās Jūsu pieminētā nākotne –, es varu parūpēties par to, lai sabiedrībā es, mani bērni, tuvinieki, draugi, citi cilvēki jūtas droši, ir paēduši, ir apmierināti ar dzīvi un nedomā par īsceļiem, uz laimi – kādu apzogot, nogalinot, padarot kādu nelaimīgu. Tāpēc es izvēlos maksāt par valsti, kam jānodrošina drošība, izglītība un atbalsts trūcīgam. Maksāt nodokļus. Diemžēl, es nerunāju par sevi, jo Latvijā es nodokļus jau labu laiku nemaksāju.

Taču tiem, kas iet politikā ar domu pārvaldīt valsti un pārstāvēt sabiedrību, jābūt daudz lielākām ambīcijām nekā tikai maksāt nodokļus un vēlēties labu nākotni saviem bērniem, Politiķiem ir jāaizpilda tā tukšā "mūsu vieta", kurai jāuzlabo valsts, lai tā adekvātāk kalpotu sabiedrībai un atspoguļotu sabiedrības vajadzības. Bez šīm ambīcijām nav ko darīt politikā. Var braukt vākt zemenes uz Īriju.

Mārtiņš Mintaurs: Hermanis pateica arī par alternatīvu "Saskaņai" kā "vienīgajam Latvijas krievu pārstāvim" - tikai izskatās, ka arī to īpaši negrib dzirdēt tie, kam tas būtu jādzird. "Vairāk iesaistīt krievu cilvēkus, kolaīcijai vajag piesaistīt krievu cilvēkus valsts amatos, dodot signālu krievu kopienai, ka vajag piedalīties valsts pārvaldē nevis caur partiju, kas visu laiku sazvanās ar Kremli, bet caur lojālām partijām."
Tas ir viennozīmīgi aktuāls jautājums. Es to palaidu garām, jo Inga no tā ātri novērsās uz jaunu jautājumu. Es pieņemu, viņa vienkārši nenovērtēja šīs domas netrivialitāti. Doma nav jauna, bet runāts par to pārāk maz. Lai gan nevar teikt, ka dabiskais vēsturiskais process nenoliek visu savās vietās. Krieviski runājošie latvieši sāk parādīties gan latviskajā politikā, gan publiski nozīmīgos amatos valsts pārvaldē.

Paradoksālā kārtā to ne vienmēr ir viegli pamanīt. Kur tad ir krievi, ja visi kā runāja, tā turpina runāt latviski. Tieši tur slēpjas vēsturiskā loģika - krievs latviskajā politikā un latviskajā valsts pārvaldē, vai varbūt pareizāk latviskās valsts pārvaldē, nav nācis tur, lai spēlētu krievu, dejot krievu dančus un dziedāt krievu dziesmas. Nedrīkst būt nozīmei tam, kāda tev ir etniskā izcelsme, kurā valodā runā tava māte. Tu kalpo sabiedrībai, izpildi sabiedriski nozīmīgu funkciju. Te nozīme ir tam, ko tu proti, kas tu pats esi un ko tu pats domā. Tāpēc pilnīgi loģiski, ka tie krievi nekad arī neizcels savu nelatviskumu. Tas ir svarīgs vēsturisks process, kas jāpamana, jānovērtē, par ko jārunā un jāizglītojas.

pirmdiena, 2014. gada 6. oktobris

Šī tauta jūs nemīl un balso pret to, kas ir tikai vēl sliktāks par jums

12. Saeimas vēlēšanas. Šī tauta jūs nemīl un balso pret to, kas ir tikai vēl sliktāks par jums. Bilde: Kasjauns.lv
Vienotības, Nacionālās apvienības un ZZS koalīcija uzvarēja 12. Saeimas vēlēšanās. Ar rezultātu par labāku nekā pirms trim gadiem. Tas ir labi. Es arī mobilizējos un balsoju atbildīgi. Ne par jaunām idejām, ne par kvalitāti politikā, ne par pārmaiņām. Patiesība es balsoju tikai pret vēl lielāku ļaunumu.

Nevaru nenocitēt ļoti gudrus vārdus, ko Eduards Liniņš teicis Latvijas Radio pēcvēlēšanu naktī:

Ja tām [pie varas bijušajām/esošajām partijām] viss beigsies šajās vēlēšanās laimīgi, atcerēties, ka esat ievēlēti kā mazākais ļaunums, ir aizdomas, ka jau šobrīd esat pārliecībā, ka tauta jūs mīl.

piektdiena, 2014. gada 3. oktobris

Atbilde Jānim Bordānam vēlēšanu priekšvakarā

Bordāna kungs, liels paldies, ka atbildējāt (šeit). Žēl, ka tomēr nepieskarāties pašai dilemmai – balsot var Jūsu partiju un zaudēt balsi cita, iespējams, naidīga politiskā spēka labā vai tomēr patriotiski balsot par ierasto “mazāku ļaunumu”. Jāsaka, ka aģitācija kā tāda nebija ļoti vajadzīga, jo JKP stiprās puses es un man līdzīgie jau bijām paguvuši pamanīt tāpat. Tāpēc arī bija svarīgi izzināt Jūsu viedokli par svarīgiem jautājumiem.

Atļaušos nedaudz pakomentēt Jūsu teikto:
Valsts joprojām atrodas postpadomju/postkoloniālisma stāvoklī. Izrauties no tā ir visai grūts uzdevums. Riskēju izskatīties pēc 'sazvērnieka' taču dzīvē piedzīvotais liek to teikt: valsti ar dažādu sviru palīdzību joprojām kontrolē tā pati pskp&kgb/fsb.
Es saprotu, Jūs to apgalvojat, jo Jums ir zināšanas. PSKP diez vai, bet FSB visai reāli. Nezinu, vai Jums ir pierādījumi tam, vai varbūt Jūs zināt, ka tādi pierādījumi ir Latvijas speciālajiem dienestiem. Un ja tie pierādījumi paliek bez kustības un sekām, tātad kāds apzināti bremzē lietu izmeklēšanu. Es to nezinu, tikai secinu. Bet ja tas tā ir, tad šī lietu kārtība saglabāsies vēl uz nenoteiktu laiku.
Ar naudas, kompromatu, baiļu, naivuma palīdzību "caur" politiķiem, medijiem un reitingu aģentūrām tiek manipulēts ar sabiedrisko domu. Pad.laikos labi audzētā radošā inteliģence arī savus uzdevumus pilda perfekti (pat spējīga piemuļķot jaunos, kuriem par manipulāciju tehniku vispār ir maza sajēga).
Es galīgi neesmu sazvērestību teoriju piekritējs un es drīzāk izvēlētos domāt, ka socioloģiskās aptaujas netiek manipulētas. Jo ja es iekristu šajā slazdā, man būs jāsāk šaubīties arī par vēlēšanu rezultātu godīgo saskaitīšanu. Bez tam nav īsti skaidrs, vai tas, ko Jūs rakstāt par “radošo inteliģenci”, nav gadījumā kādu personīgu jūtu un nepatikas diktēts. Nepārliecina.

Nav nekādu problēmu nodrošināt, ka visiem šiem politiķiem ir ideālas pases ar ierakstu "latvietis" un ļoti latviska stāja. Tas arī ir viens jauks veids, kā smalki pazemot aborigēnus ("viņi jau paši viens otru uz Sibīriju sūtīja") Tas citstarp, ir viens no iemesliem, kādēļ JKP kandidāti visi kā viens atteicās CVK anketās rakstīt tautību. Es nesaprotu, kāpēc man jāsauc par krievu LV pilsonis Vitālijs Birjukovs, kurš skaisti runā latviski, atzīst 18.11.18. dibināto Latvijas valsti un ir lielāks patriots (galvoju) nekā Imants Parādnieks vai Romāns Naudiņš (Ibragimovs)? Mēs visi esam latviski runājoša nācija.
Tieši tas, ka Jūsu partijas biedri atteicās norādīt tautību vēlēšanu dokumentos, man liekas ļoti simpātisks. Tas arī bija tas “trigeris”, kas lika man ieskatīties JKP piedāvājumā un sākt par to interesēties. Tas uzlika Jūsu partiju uz manas kartes. Jo tas pilnībā sakrīt ar manām vērtībām, par kurām es bieži izsakos, un, manuprāt, parāda briedumu. Bet tieši tāpēc arī pārmetumi citiem par viņu latvisko stāju vai norādes uz citu cilvēku agrākām identitātes detaļām (nomainīts uzvārds) šķiet lieki un pat nedaudz aizēno atteikšanos no etniskā faktora.

Daži vēlēšanās vēlas garantijas - ka "manējie" uzvarēs. Tas notiks tikai tad, ja Jūs par viņiem balsosiet!! Vai biznesā kādam jelkas tiek garantēts? Nē, vienmēr pastāv risks. JKP nav nekādi supermeni. Vienkārši ļaudis.
Par to nav divu domu. Jums ir taisnība. Bet Jums jābūt arī skaidrai izpratnei par to, kāpēc Jums nav iespējas savākt nepieciešamos 5%. Ne tikai tāpēc ka mediji nedod Jums vārdu vai kāds intriģē pret JKP. Runāšu atklātu valodu: no sakarīgas partijas, no intelektuāļiem es gaidītu dziļāku izpratni par saviem trūkumiem un savām neizmantotajām iespējām, analīzi par to, kas tieši bremzē politisko konkurenci Latvijā un liedz Latvijas politikā iesaistīties jauniem politiskajiem spēkiem. Tas nav FSB. Tas ir kaut kas ļoti vietējs.

Bet vai Jums vēl nav apnikuši Supermeņi?! Ko viņi līdz šim ir izdarījuši? Manuprāt, pārmaiņām jābūt tādām, kas reāli satricina, tagadējo varu taču neiznīcina valsti. 
Jā, piekrītu. Kādas tieši pārmaiņas gatavo JKP, kas tieši ir jāmaina? Piemēram, partiju darbību regulējošajos likumos?

JKP ir racionāls protests. Tas nav pagrieziens pa 180 grādiem, pēc kura no rīta ir drupas un paģiras. Taču bez protesta un reāla kontrolēta sprādziena nevar.
Skan ļoti labi. Taču es personīgi vienmēr balsoju par, nekad pret. Jābūt racionālu pārmaiņu programmai, kurai es varētu uzticēties, uzskatīt to par vajadzībām atbilstošu, izsvērtu un reālistisku.

Kas ir izdarīts Zolitūdes traģēdijas lietā?? Nekas. Un jūs nesatrauc - tā mierīgi, nogalina virs 50 cilvēkus un policija tikai mierina, ka neviens nav jāapcietina, pat kratīšanas pirmajās stundās nav jāveic…. Manuprāt, notiek piesegšana.
Tas ir traģiski. Man arī tā šķiet. Kā juridiskās nozares profesionālim Jums vajadzētu būt priekšstatam par to, kāpēc tas notiek un kā to var mainīt.

Un ja tas ir tā, tad varas puve ir briesmīga. Te nevarēs tā mierīgi … pagaidīt. Kamēr mēs gaidīsim, augstāk minētie biedri mafiozi savu varu tikai nostiprinās. Viņiem katrs gads ienes miljonus, kurus viņi iegulda vēlēšanās, medijos utt. Varētu turpināt vēl daudz. To citreiz.
Tam es piekrītu absolūti. Jā, kamēr mēs gaidām un balsojam par “mazāku ļaunumu”, “mazāks ļaunums” nostiprinās. Man par to šaubu nav. Bet jautājums par vēl lielāku ļaunumu paliek neatbildēts – balsojot par partijām, kam nav izredžu pārvarēt 5% slieksni, ir pārāk liels risks zaudēt savu balsi nevēlama spēka labā. Es atkārtojos, bet šobrīd, dažas stundas pirms vēlēšanām tieši tas ir uzmanības centrā.

Tikai atgādināšu, ka par valsts nodibināšanu arī neviens nedeva garantijas. Mani biedri ir nevis krituši panikā, bet sākuši organizēties. Ja palīdzēsiet mums, mēs jau tagad būsim jūsu spēks.
Labprāt! Bet vēlētājs to var izdarīt – palīdzēt – tikai reizi četros gados. Jums, turpretim, jābūt sava vēlētāja spēkam visu laiku, katru dienu, gadus pirms šī izšķirošā brīža. Tas it kā skaidrs, kad to pasaka, bet praksē, šķiet, nedarbojas. Jums būtu tagad jāuzsāk darbs pie nākamās kampaņas, jāizanalizē savs piedāvājums, kāpēc tas nenostrādāja, kāpēc Jūs neguvāt savu sociālo bāzi, vai meklējāt atbalstu tur, kur Jūsu vēlētājs reāli atrodas utt. Vai Jūs to darīsiet?

Kā jūs domājat, kāpēc tad LTV direktors, bijušais PBK (OPT) direktors mūs nepielaida līderu debatēs? Asni ir jāizrauj, kamēr vēl mazi! (Sen sisti neesat?) Baidās. Tātad ciena :) Nebaidieties Jūs!
Negribu atkārtoties. Saprotu, ka Jūs uzskatāt, ka nepielaida netaisnīgi un ka baidās. Nepiekrītu. Par to, ka nav jābaidās mums, vēlētājiem, piekrītu un šo domu visnotaļ atbalstu. Taču balss jāizmanto racionāli.

Es ļoti ceru, ka piedosiet man tiešo valodu. Es to izmantoju tikai tāpēc, ka simpatizēju JKP un uzskatu Jūs pašu par pieredzējušu, profesionālu, rūdītu politiķi, kas nevairās no patiesības. Piedodiet man arī vērotāja no malas pozīciju. Augsti vērtēju un cienu Jūsu centienus un tikai tāpēc uzbāžos ar savām pārdomām. Varbūt kāda kripatiņa, kaut pusvārda noderēs, jo galu galā, domāju, ka tieši tādi kā es arī ir Jūsu mērķauditorija.

No sirds vēlu veiksmi Jums un Jūsu partijai!

Dimitrijs Alehins

trešdiena, 2014. gada 1. oktobris

Par latviešu putiniem?

Vladimirs Voinovičs par situāciju Krievijā, bet attiecināms lielā mērā uz Latviju: "Iemesls, kāpēc tā tas notiek, ir varas nemaināmība Krievijā. Lūk, tikai tas. Nenomaināmā vara ir nekontrolējama. Ja tā ir nekontrolējama, tā var darīt jebko."

"Причина всего этого – это несменяемость власти в России. Вот только это. Потому что когда власть несменяема – она бесконтрольна. Когда она бесконтрольна – она может сделать всё." (Владимир Войнович, Эхо Мск, 28 сентября)

Kā tas attiecas uz Latviju? Paskatāties, par ko mūs, domājošus, patriotiski noskaņotus, sevi cienošus cilvēkus, aicina (arvien uzstājīgāk) vēlēt un par ko mēs paši ticam, mūsu - permanenti, bezcerīgi, neizbrienami - grūtajā situācijā, permanenti izšķirošajā brīdī, mums ir jābalso, jo citādi, citādi. Paskatāties. Par "nenomaināmajiem" - jo citādi. Par tiem, kas sabradā politisko konkurenci.

Par tiem, kuru valdīšanas laikā drošību, neatkarību un ekonomisko izaugsmi apdraudošie spēki ir tikai stiprinājušies Latvijā, viņu balss paliek arvien skaļāka, viņu meli - jeb, kā to ir pieņemts dēvēt, "Krievijas" "maigā vara" - sasniedz arvien plašāku auditoriju, arvien vairāk smadzeņu Latvija paliek izčakarētas.

Par tiem, kuru valdīšanas laikā nav izlemts ne sašķidrinātās gāzes termināļa būvniecības jautājums, ne gāzes tirgus liberalizācija, ne pat elektroenerģijas tirgus liberalizācija - tikai lielā mērā palielinājusies ekonomikas atkarība no Gazprom, jo Latvijas lielākā un modernākā elektrostacija TEC-2 darbojas tikai un vienīgi uz dabas gāzes.

Par tiem, kuru valdīšanas laikā Latvijas valsts uzņēmums divu neviena nevēlētu "nepolitisku" ministru pakļautībā jau vairākus gadus taisa Latviju par apsmieklu, "pērkot" dažus jaunus vilcienus, - kas ir dzīves kvalitātes un pašcieņas jautājums tiem, kas vēl paliek dzīvot savā valstī.

Neskaitīšu tālāk visus hanky panky, nekompentences un negodprātības gadījumus. Piebildīšu tikai, ka vienalga ko mēs vēlam, vienalga kam liekam plusus un ko izsvītrojam, mūs pārvalda un, ļoti iespējams, arī turpmāk pārvaldīs neviena nevēlēts ministru prezidents.

Mēs balsojam par tiem, kas ciniski spļauj virsū demokrātijai un satversmei, kas nosaka, ka vara pieder pilsoņiem, nevis Saeimai, valdošajai koalīcijai, kādai partijai vai cilvēkiem, kas atļaujas izliekoties par batwomanēm lidot pa ceļu ar ātrumu 150 km/h. Vara, kuru demokrātiskas, brīvas un godīgas balsošanas rezultātā nav izvēlējušies pilsoņi, nav leģitīma.

Paskatāties, par ko mēs, domājoši, patriotiski, moderni, balsojam. Par tiem, kas nemainās, kas neko patiesībā arī negrib mainīt, neprot mainīt, kas arī nemainīsies, kam tiem, kam "nav citu rakstnieku" kā mums atgādina "b. Stalina" izteicienu Vienotības topfigūra Edgars Rinkēvičs.

Par pašmāju - latviešu - putiniem - jo ciādi... Jo citādi - nāks citi - krievu - putini? Nāks gan, jo ar putiniem pie varas zem saules vieta ir tikai putiniem, putins putinam acī neknābs. Vai pareizāk sakot, latviešu putins neknābs acī krievu putinam. Krievu putins gan izknābās visas acis.

Taču gudrība nav tajā, kuru putinu izvēlēties, kurš putins ir pareizāks. Neviens. "Nenomaināmā vara ir nekontrolējama. Ja tā ir nekontrolējama, tā var darīt jebko." Arī nodot valsti.

Visas vecās dziesmas / Stuff